O mnie

Psycholog dziecięcy Poznań Anna Kubiak

Jestem psychologiem, pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w podejściu systemowym. Prowadzę również terapię indywidualną osób dorosłych. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W latach 2007-2017 pracowałam jako psycholog w Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu (obecnie Szkoła Podstawowa nr 57). Od 2014 roku jestem adiunktem na Uniwersytecie SWPS (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu), gdzie prowadzę badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii (głównie z diagnozy psychologicznej, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, etyki zawodowej psychologa oraz seminaria magisterskie).

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna (2007)
 • Studia doktoranckie w zakresie psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010)
 • Stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii uzyskany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014)
 • Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2017)

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (120 godzin, 2007)
 • Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (176 godzin, 2016)
 • Kurs Systemowa terapia dzieci i młodzieży prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (144 godziny, 2017)
 • Curriculum: Systemowo-integracyjna terapia par prowadzone przez Toma Levolda w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (100 godzin, 2019)
 • Kurs kwalifikacyjny przygotowanie pedagogiczne (270 godzin, 2008)
 • Studium Umiejętności Pracy z Grupą Metodą Warsztatową prowadzony przez Pracownię Psychologiczną „Spotkanie” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (200 godzin, 2009)
 • Zimowa Szkoła Analizy Transakcyjnej prowadzona przez Pracownię Psychologiczną „Spotkanie” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (120 godzin, 2011)
 • kursy i szkolenia z zakresu komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów, pracy z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałania agresji i przemocy

Publikacje

 • Kubiak, A., Słysz, A. (2020). Terapia oparta na podejściu systemowym. W: Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (red.) Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 851-868). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

 • Kubiak, A. (2016). Rola przemocy doświadczonej w dzieciństwie w podejmowaniu samouszkodzeń. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 15(2), s. 32-55.
 • Kubiak, A., Sakson-Obada, O. (2016). Nawykowe samouszkodzenia a Ja cielesne. Psychiatria Polska, 50(1), 2016, s. 43-54.
 • Kubiak, A. (2012). Dylematy związane z badaniem bezpośrednich zachowań autodestruktywnych. W: Paluchowski, W. J., Bujacz, A., Haładziński, P., Kaczmarek, L. (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii (s. 40-58). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
 • Kubiak, A. (2011). Okaleczenia ciała. Akty z pogranicza psychologii i sztuki. W: Paluchowski, W. J., Stańko-Kaczmarek, M. (red.), Między psychologią a sztuką (s. 81-91). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
 • Kubiak, A. (2011). Samouszkodzenia kobiet i mężczyzn – spojrzenie na podobieństwa i różnice. W: Palus, K. (red.), Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem (s. 131-148). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
 • Kubiak, A. (2006). Zaburzenia o podłożu biologicznym a zachowania autoagresywne. W: Suchańska, A., Wycisk, J. (red.), Samouszkodzenia: istota, uwarunkowania, terapia (s. 77-97). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe