Psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapia rodzinna

Zapraszam na spotkanie, jeśli dziecko lub nastolatek:

 • ma problemy w nauce i/ lub z koncentracją uwagi;
 • ma problemy związane z emocjami i ich kontrolą (złość, rozdrażnienie, smutek);
 • doświadcza różnego rodzaju lęku (np. związanego ze szkołą, ciemnością, etc.);
 • ma trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej (rozwód rodziców, pojawienie się nowego członka rodziny, zmiana szkoły);
 • przejawia zachowania autodestruktywne (samouszkodzenia, próby samobójcze);
 • przejawia zachowania agresywne, jest nadruchliwe;
 • nie potrafi przystosować się do norm i ról społecznych;
 • wchodzi w konflikty z rówieśnikami lub rodzeństwem;
 • ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami (wycofanie, nieśmiałość, dominacja);
 • ma niską samoocenę i obniżone poczucie własnej wartości.

Zapraszam do współpracy również rodziców lub opiekunów, którzy:

 • mają trudność w wyznaczaniu granic swojemu dziecku
 • czują, że wyczerpali już pomysły, jak poradzić sobie z trudnościami wychowawczymi
 • chcieliby pogłębić relację ze swoim dzieckiem
Psycholog w Poznaniu dla rodziców i opiekunów
Na pierwsze konsultacje (zazwyczaj są to dwa krótsze spotkania lub jedno dłuższe) zapraszam rodziców lub opiekunów, by ustalić cel oraz najbardziej optymalną formę dalszej współpracy (np. czy będę pracować tylko z rodzicami, czy głównie z dzieckiem/ nastolatkiem, czy może najlepsza w danym przypadku byłaby terapia rodzinna). Częstotliwość spotkań również ustalana jest indywidualnie.

Psychoterapia osób dorosłych

Prowadzę również konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Jest to oferta kierowana do osób, które doświadczają różnych trudności życiowych i nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić. Może to być na przykład:

 • częste doświadczanie negatywnych emocji (np. frustracja, smutek, złość, lęk, poczucie winy)
 • poczucie wyczerpania i wypalenia
 • problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi
 • doświadczenie straty, kryzysu
 • różne inne trudności

To również oferta dla osób, które myślą o wprowadzeniu zmian(y) w swoim życiu, ale mają dylematy i wątpliwości związane z podjęciem decyzji o zmianie lub nie są pewne, w jakim kierunku pójść.